بررسی دوام و خواص بتن باکتریایی

دوام و خواص بتن باکتریایی

تولید بتن باکتریایی در انحصار چند کشور تقریبا ۸۰ درصد از زیرساخت های جهان از بتن مسلح ساخته شده است. تعمیر و نگهداری آنها نیاز به یک سرمایه گذاری عظیم دارد که فقط چند کشور در جهان از عهده آن بر می آیند، در نتیجه به یک تلاش جهانی در زمینه ی فن آوری های […]