بررسی کلی معماری در دوره قاجار

بررسی کلی معماری در دوره قاجار

تحولات سبک معماری دوره قاجار  معماری ایران در دوره قاجار تحولات زیادی به خود را داشت طوری که به‌تدریج ظهور ایده‌های هنرهای غربی تأثیری بر هنرهای ایرانی – اسلامی – سنتی قرار گرفت عامل این عوامل را می‌توان ارتباط با غرب – اروپا، حضور استعمار، طبقات اجتماعی مختلف، مسافرت رجال، اعزام دانشجویان به فرنگ و […]