ایمنی استفاده از سنگ و ملاحظات زیست‌محیطی

استفاده از سنگ و ملاحظات زیست‌محیطی

حفظ ایمنی کار در هنگام اجرای نمای سنگی استفاده از سنگ در ساختمان، یا نوع مصالح، یا روش اجرا، نباید خطری برای بهداشت و سلامتی افراد و محیط‌زیست ایجاد کند. در صورت احتمال هرگونه تابش مضر از سنگ، آن را باید مورد بررسی و آزمایش قرارداد. عملیات ساخت‌وساز و دفع ضایعات نباید موجب آلوده شدن […]

انواع سنگ ساختمانی و موارد مصرف

سنگ ساختمان

تعریف سنگ طبیعی سنگ طبیعی جسمی است که از یک یا چند کانی تشکیل شده است. سنگ دارای کاربردهای زیادی در ساخت‌وساز است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: به شکل بلوک در ساختمان‌سازی، سدسازی، باراندازها، دیوارهای جان‌پناه و مانند آنها. به شکل بریده، برای مصارف تزیینی، نما و کف ساختمان، […]