ایمنی استفاده از سنگ و ملاحظات زیست‌محیطی

استفاده از سنگ و ملاحظات زیست‌محیطی

حفظ ایمنی کار در هنگام اجرای نمای سنگی استفاده از سنگ در ساختمان، یا نوع مصالح، یا روش اجرا، نباید خطری برای بهداشت و سلامتی افراد و محیط‌زیست ایجاد کند. در صورت احتمال هرگونه تابش مضر از سنگ، آن را باید مورد بررسی و آزمایش قرارداد. عملیات ساخت‌وساز و دفع ضایعات نباید موجب آلوده شدن […]