هندسه کاربردی در تزئینات آثار معماری ایران قبل از اسلام

قلعه ضحاک دوره اشکانیان

تاریخچه کاربرد هندسه و ریاضیات در معماری قبل از اسلام نیازهای مرتبط با زندگی اجتماعی، در شرق باستان، سهم عمده‌ای در تکوین و تکامل دانش‌های ریاضی و هندسه داشت. سومریان و بعد از آن‌ها بابلیان و در کنار این تمدن‌ها هند و مصر محل تولد و رشد بسیاری از قوانین حاکم بر ریاضیات بودند. الواح […]

نگاهی به تزیینات آجری بقعه تاریخی پیربکران

نگاهی به تزیینات آجری بقعه تاریخی پیربکران

وجه تمایز سازه پیربکران با دیگر بناها در این گفتار ابتدا به‌طور مختصر بقعه‌ی پیربکران معرفی و سپس توضیحاتی در مورد تزیینات آجری داده‌شده که به پنج بخش تقسیم و در مورد هر بخش توضیحاتی ارائه گردیده است. سپس هفت تکنیک مختلف کاشی‌کاری موردبررسی قرارگرفته که دراین‌بین به معرفی اولین نمونه‌های کاشی زیر لعابی پرداخته […]