آجر در روستا و چگونگی تهیه آجر

آجر در روستا و چگونگی تهیه آجر

آجر واژه‌ای است بابلی به معنی فرمان یا منشور. دستورها و قانون و فرمان‌ها را روی خشت می‌نوشتند که تاکنون ده‌ها هزار از آن‌ها را پیداکردن‌اند، به این خشت نوشته‌ها به زبان بابلی آجر می‌گفتند. تعریف کلی آجر آجر سنگی است ساختگی و دگرگون که از پختن خشت به دست می‌آید. خشت را از ساختن […]