مصالح تعمیری و روش‌های تعمیر سازه‌های بتنی آسیب‌دیده

دیوار بتنی آسیب دیده

مصالح و مواد تعمیری در صورت آسیب‌دیدن بتن، باید نسبت به تعمیر آن با مصالح مناسب اقدام نمود. از مهم‌ترین عوامل در انتخاب مواد تعمیری، مشابه بودن خواص مکانیکی و فیزیکی مصالح تعمیری و بتن پایه (اصلی) و هزینه مواد تعمیری می‌باشد. مواد تعمیری را به‌صورت کلی می‌توان به دو گروه تقسیم نمود: ١- مواد […]