تأثیرات روان‌شناختی نور بر انسان

تأثیرات روان‌شناختی نور بر انسان

بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد عوامل متعددی در یک محیط ساخته‌شده بر حالت عاطفی و روان‌شناختی استفاده‌کننده تأثیر می‌گذارد. شدت نور و رنگ دو عامل مهمی هستند که بر عملکرد استفاده‌کننده در آن فضا تأثیر می‌گذارند درحالی‌که آشکار است افراد توانایی سازگاری با محیط‌های مختلف رادارند، اما این باور مطرح می‌شود که اگر افراد در […]