مصالح اولیه، خاک و پیش‌ساخته به کار گرفته شده در قنوات

مصالح اولیه و پیش‌ساخته به کار گرفته شده در قنوات

کول‌ها، تنبوشه، آهک، مصالح درزگیری کول انتخاب نوع کول بستگی به مواد مصالح و تکنیک بوم آور، نحوه اتصال، تعداد قطعات موردنیاز، خاک منطقه و محلی به‌کارگیری و شیوه اجرا دارد. کول عموماً سفالی بوده و به‌صورت آهنی، چوبی و سنگی نیز دیده شده است. نحوه ساخت کول سفالی از خاک رس بدون شن استفاده […]