کاروان‌سرا ی خانات آرامش معماری کهن

کاروانسرای خانات

تاریخچه کاروان‌سرا ی خانات منحصربه‌فردترین کاروان‌سرای درون‌شهری ایران واقع در محور تاریخی – فرهنگی تهران، بازار تاریخی تهران بازار – هرندی بقعه سر قبر آقا که پس از طی‌کردن روزگار ناملایمات و فرسودگی، در حال بازسازی است تا خونگرم، دوباره در رگ‌های خشکیده‌ی آن جاری شود و شکوه و عظمت دیرین خود را دیگربار بازیابد. […]