معماری و توسعه پایدار – پارت سوم

معماری و توسعه پایدار

محیط پایدار شرط اساسی در نیل به محیط پایدار، برقراری تعادل پویا میان نظام‌های مختلف محیط است. این شرط از دیدگاه عملی دستیابی هم‌زمان به پایداری نظام بوم شناختی، نظام اجتماعی – فرهنگی و نظام اقتصادی را ایجاب می‌کند و از منظر اخلاقی به برقراری و تداوم رابطه همزیستی میان تمام عناصر و ارکان محیط […]

معماری و توسعه پایدار – پارت دوم

معماری و توسعه پایدار

معماری پایدار مفهوم معماری پایدار – چه به‌عنوان عمل خلق فضای انسانی و تنظیم رابطه انسان و محیط فیزیکی و چه به‌عنوان محصول این فرایند – همواره با محیط پایدار درآمیخته و در یک چهارچوب کلی می‌توان آن را به معنای “خلق محیط پایدار انسان‌ساخت” تعبیر نمود. ازاین‌رو در اینجا تعبیر معماری پایدار، با استناد […]

معماری و توسعه پایدار – پارت اول

معماری و توسعه پایدار

 رابطه آن با انسان و طبیعت حیات منحصراً در محیط پایدار و اقلیم مناسب، توسعه و رشد می‌یابد. عوامل محیطی را انسان، شناخته و بدون رابطه صحیح با محیط‌زیست، امکان تکامل کالبدی و کیفی نمی‌تواند وجود داشته باشد. زندگی انسان تنیده شده است به محیطی که برآورده‌کننده نیازهایش می‌باشد. گویی این معادله یک‌طرفه تا پایان […]

تعاریف و اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان

بهینه‌سازی انرژی ساختمان

اینرسی حرارتی Thermal inertia قابلیت کلی پوسته خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره انرژی، باز پس دادن آن و تأثیرگذاری بر نوسان‌های هوا و دما و بار گرمایی و سرمایی فضاهای کنترل شده ساختمان اینرسی حرارتی ساختمان با استفاده از جرم سطحی مفید ساختمان گروه‌بندی می‌شود. احداث Construction بنا کردن ساختمان بر زمین خالی بازسازی […]

کلیات پدافند غیرعامل

کلیات پدافند غیرعامل

تعریف پدافند غیرعامل پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که به‌کارگیری آنها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، ارتقاء. پایداری ملی، تداوم فعالیت‌های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد. مفهوم پدافند غیرعامل  منظور از پدافند غیرعامل در این مبحث حفظ جان و مال انسان در برابر حوادث، […]