بررسی نقوش توپی گچی ته آجری در بناهای دوره سلجوقی و ایلخانی – پارت ۲

نقوش توپی گچی ته آجری در بناهای دوره سلجوقی و ایلخانی

طبقه‌بندی نقوش به‌کاررفته در توپی‌ها  نقش‌های به‌کاررفته در زمینه توپی‌های گچی ته آجری از تنوع قابل‌توجهی برخوردار هستند. اگرچه می‌توان پاره‌ای از این نقش‌ها را در سایر تزیینات مربوط به معماری نیز مشاهده نمود اما ظرافت توپی‌ها و محدودیت فضایی که توپی‌ها در آن‌ها جای می‌گیرند به آفرینش برخی از نقوش خاص این شیوه تزیینی […]