بهره‌وری از مصالح نوین در پروژه های عمرانی و ساختمانی پارت اول

مصالح نوین ساختمانی

پیچیدگی پروژه ‌ها برحسب زمان تحویل، هزینه و تنوع شرکت‌های ساختمان‌ سازی معمولاً پروژه ‌های ساخت‌وساز متعددی را به طور هم‌زمان اجرا می‌کنند که این پروژه‌ها برحسب میزان پیچیدگی، مدت تحویل، بودجه، تنوع کارها و تعداد پیمان کاران متفاوت هستند.  هزینه‌های ساختمانی معمولاً به موازات قیمت مواد و مصالح و مزد کارگر حرکت می‌کند. عملاً […]

فناوری­های نانوتکنولوژی در صنعت مصالح ساختمانی

ذرات نانو

تاریخچه نانو تکنولوژی در چند ده گذشته شاهد این بودیم که همواره علم به یاری صنعت آمده و باعث پیشرفت در ابعاد مختلف گشته است. نانوتکنولوژی این فناوری جدید در ۱۰ سال گذشته رشد چشم‌گیری داشته. در تمامی عرصه‌ها و حوضه‌ها نیز کمک شایانی به صنعت و تولید داشته است، صنعت ساختمان نیز از این […]