نگهداری از ساختمان و حفاظت در برابر حریق

حفاظت در برابر حریق

حداقل الزاماتی را که به‌منظور نگهداری و بهره‌برداری مناسب از تأسیسات و تجهیزات حفاظت مقابل حریق در ساختمان‌ها نصب یا پیش‌بینی‌شده است را تعیین می‌کند. نگهداری مناسب از تجهیزات نصب شده سبب افزایش طول عمر آنها شده و احتمال بروز خطا، خرابی یا عملکرد نامناسب را در مواقع اضطراری کاهش می‌دهد، ازاین‌رو با انجام تمهیدات […]