کنترل کیفیت بتن در ساختمان ها

کنترل کیفیت بتن در ساختمان ها

کیفیت بتن دستیابی به بتن موردنظر زمانی تحقق می‌یابد که نظارت و کنترل کافی در مراحل مختلف اجرای سازه‌های بتنی مسلح با دقت انجام شود. اجرای سازه‌های بتن مسلح باید تحت‌نظر مهندسان صاحب صلاحیت و تا حد امکان نظارت عالیه توسط مهندس محاسب انجام پذیرد. مهندس ناظر در کارگاه وظیفه دارد کیفیت بتن را در […]

مدرسه صالحیه، مشهور به نواب

مدرسه صالحیه مشهور به نواب

ورودیهای دیگر مدرسه نواب از گوشه جنوب شرقی مدرسه طبقه هم کف راهرو غربی و شرقی به طول ۱۴ و عرض ۲ متر برای ورود به طبقات دیگر و زیرزمین وجود دارد که بعد از طی ۶ متر راهرو جنوبی و شمالی بین اتاق‌های آسایش شرقی به طول ۲۱ متر و عرض۲٫۲ متر که کف […]