بتن خود تراکم

بتن خود تراکم

در مواردی که به مخلوط بتن با قابلیت زیاد جاری شدن، خود پخش­شدگی در تمام نقاط قالب، پوشش دادن آرماتور با تراکم زیاد، بدون جداشدگی ذرات و بدون لرزاندن مکانیکی نیاز باشد، بتن خود تراکم مورداستفاده قرار می‌گیرد. مصالح استفاده از انواع سیمان‌های پرتلند در ساخت بتن خود تراکم مجاز است، مگر آن که شرایط […]

انواع سیمان تعاریف و فرآورده‌های آن

سیمان و فرآورده‌های

تعریف سیمان سیمان هیدرولیکی ماده چسباننده‌ای است که در هوا و مجاورت آب و جایی که هوا نیست می‌گیرد و سخت می‌شود. این ماده را در ساختن بتن و ملات‌های سیمانی به کار می‌برند. سیمان با آب سفت‌وسخت می‌شود و جسمی یکپارچه تشکیل می‌دهد. پوزولان­ ها مواد سیلیسی یا سیلیسی، آلومینی هستند که به‌خودی‌خود خواص […]

مصالح و اجزای بتن

مصالح و اجزای بتن

کلیات مصالح و اجزای بتن مصالح مصرفی اصلی بتن عبارت‌اند از سیمان سنگ‌دانه درشت یا مصالح سنگی درشت‌دانه (شن)، سنگ‌دانه ریز یا مصالح سنگی ریزدانه (ماسه) و آب. علاوه بر این مصالح، مواد اصلاح‌کننده خواص بتن، یعنی مواد افزودنی، پوزولان­ها و مواد شبه سیمانی، نیز می‌توانند در بتن استفاده شوند. سیمان  سیمان‌های مصرفی در بتن […]

مواد تشکیل ‌دهنده بتن

مواد تشکیل ‌دهنده بتن

بتن به‌عنوان ترکیبی با نسبت‌های معین از سیمان، آب، شن و ماسه شناخته می‌شود که می‌تواند همراه با درصد کمی مواد افزودنی باشد. ترکیب آب و سیمان باعث ایجاد ژل چسبنده‌ای بنام دوغاب سیمان می‌شود و همانند یک چسب، مصالح سنگی را در برمی‌گیرد و باگذشت زمان سخت، محکم و شکم می‌شود. این ماده سخت […]