تأثیر اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز – پارت سوم

تأثیر اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز - پارت سوم

روش تحقیق به‌منظور بیان چهارچوب مفهومی پروژه به جمع‌بندی دیدگاه‌ها، تعاریف و مؤلفه‌های معماری بومی مدنظر و مرتبط با اقلیم و همچنین مؤلفه‌های معماری سبز پرداخته می‌شود و پس از مطالعه و بررسی این مؤلفه‌ها شرح مختصری از آنها که توسط نظریه‌پردازان مختلف عنوان شده است بیان شده و نتیجه آن به‌صورت جدول بیان می‌شود. […]

بهره‌وری از مصالح نوین در پروژه های عمرانی و ساختمانی پارت اول

مصالح نوین ساختمانی

پیچیدگی پروژه ‌ها برحسب زمان تحویل، هزینه و تنوع شرکت‌های ساختمان‌ سازی معمولاً پروژه ‌های ساخت‌وساز متعددی را به طور هم‌زمان اجرا می‌کنند که این پروژه‌ها برحسب میزان پیچیدگی، مدت تحویل، بودجه، تنوع کارها و تعداد پیمان کاران متفاوت هستند.  هزینه‌های ساختمانی معمولاً به موازات قیمت مواد و مصالح و مزد کارگر حرکت می‌کند. عملاً […]

منظور واژه‌ی بهره ­وری پروژه ساختمان

مدیریت بهره وری

جامع‌ترین و کامل‌ترین تعریف به حداکثر رساندن استفاده از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان و مکان باهدف کاهش هزینه‌های تولید و به دنبال آن، افزایش سوددهی، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش و در نهایت، بهبود استانداردهای زندگی و ارتقاء سطح رفاه جامعه پروژه عمرانی طرح عمرانی […]