اجزای قالب‌بندی ساختمان

آشنایی اجزای قالب‌بندی

اجزای سیستم قالب بندی هر سیستم قالب‌بندی شامل اجزای مختلفی است که لازم است به‌خوبی طراحی، ساخته و نصب شوند. در ادامه اجزای قالب تشریح می‌شود. رویه قالب قسمت اصلی قالب‌بندی را رویه تشکیل می‌دهد که شامل سطحی است که به طور مستقیم در تماس با بتن است. این سطح باید کاملاً صاف و صیقلی […]