نگهداری آسانسور و پلکان برقی ساختمان ها

نگهداری آسانسور و پلکان برقی ساختمان ها

کلیات به‌کارگیری آسانسور و پله‌های برقی در ساختمان‌ها برای تسهیل جابه‌جایی بین طبقات غیرهم‌سطح صورت می‌گیرد. این تجهیزات شامل سیستم‌های برقی و مکانیکی بوده و برای داشتن عملکرد ایمن و مطلوب نیاز به کنترل و بازرسی مداوم دارند. هدف این فصل تعیین حداقل الزاماتی است تا تمهیدات لازم برای بهره‌برداری ایمن و مناسب از این […]

حفاظ ها، جان پناه ها و میله های دستگرد

حفاظ ها جان پناه ها و میله های دستگرد

حفاظ و جان پناه هرجا که نصب جان پناه یا حفاظ و دست انداز الزامی اعلام شده باشد، باید در انطباق با مقررات زیر اجرا شود: ارتفاع دست اندازها یا جان پناه ها از سطح فضا یا بام در دسترس، باید حداقل ۱,۱۰ متر و از لبه پله یا سطح شیبدار حداقل ۰٫۹ متر باشد. […]