بتن اصلاح شده با پلیمر

بتن اصلاح شده با پلیمر

 مشخصات کلی در هنگام مخلوط کردن اجزای بتن، پلیمر آلی به مخلوط اضافه می‌شوند. پلیمرهای آلی از مولکول‌هایی تشکیل شده‌اند که مونومر نامیده می‌شوند و واکنشی که مونومرها را ترکیب می‌کند به پلیمریزاسیون موسوم است. معمولاً پلیمرها به‌صورت محلول در آب تولید می‌شوند که به آنها لاتكس گفته می‌شود. هرچند تنوع در لاتکس‌ها زیاد است، […]