پناهگاه ، تعاریف و انواع آن بخش دوم

Shelter building پناهگاه ساختمان

مشخصات پناهگاه اندازه پناهگاه باید، جوابگوی نیازهای عملکردی اقامت بلندمدت در شرایط بحران و انجام فعالیت های روزمره و برنامه ریزی شده افراد در حداقل فضا و با کارایی قابل قبول باشد. حداقل ارتفاع مفید پناهگاه باید در راهروها ۲/ ۱۰ متر و در بخشهای اقامتی ۲/۳۰ متر باشد. حداقل مساحت مفید مورد نیاز برای […]

پناهگاه ، تعاریف و انواع آن بخش اول

Shelter building پناهگاه ساختمان

تعریف به مکان اسکان موقتی اطلاق می گردد که در مقابل تهدیدات متعارف (بمباران غیر مستقیم)، نسبت به ساختمان های معمولی از ایمنی و پایداری به مراتب بالاتری برخوردار می باشد. درجه اهمیت پناهگاه ها با توجه به عوامل زیر تعیین می گردد: – درجه حفاظت مورد نظر – نوع تهدیدات مبنا – اهمیت عملکردی […]