ملاحظات معماری در ساختمان‌های پیش‌ساخته

معماری در ساختمان‌های پیش‌ساخته

قطعات باربر پیش‌ساخته در سازه های پیش‌ساخته قطعات باربر ممکن است بارهای سقف یا کف را تحمل کنند و می‌توانند به‌صورت افقی و یا عمودی اجرا شوند. در حالت افقی که به‌صورت تیر استفاده می‌شود باید توجه کافی به طراحی برای ترک‌خوردگی و مقاومت در برابر تمامی حالت‌های بارگذاری شود. در حالت عمودی به علت […]

نقش‌مایه‌های تزیینی آجری در خانه‌های قدیمی یزد قسمت دوم

نقش‌مایه‌های تزیینی آجری در خانه‌های قدیمی یزد قسمت دوم

موارد و نحوه کاربرد آجر در خانه‌های قدیمی یزد: حتی یک بررسی ساده در خانه‌های قدیمی پزد به‌طورقطع می‌توان پنج مکان عمده که در آنها آجر به عنوان مصالح بادوام و تزیینی مورداستفاده بوده را برشمرد: لبه و کنگره پشت‌بام‌ها و دیوارها و بادگیرها  ستون‌ها و ازاره جرزهای بیرونی  پله کف خیاط‌ها و اتاق‌ها و […]

تعاریف فضاهای اقامت پارت اول

تعاریف فضاهای اقامت پارت اول

الزامات کلی فضاهای اقامت سطوح زیربنا، ابعاد و ارتفاع داخلی، نورگیری و تهویه در فضاهای اقامت نباید از مقادیر مشخص شده در این مقررات کمتر باشد. حداقل اندازه‌های سطح کف و ابعاد این فضاها باید خارج از کمدهای دیواری توکار، تاقچه‌ها و آستانه درها و پنجره‌ها اندازه‌گیری و کنترل شود مگر آن که در مواردی […]