تعاریف و اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان

بهینه‌سازی انرژی ساختمان

اینرسی حرارتی Thermal inertia قابلیت کلی پوسته خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره انرژی، باز پس دادن آن و تأثیرگذاری بر نوسان‌های هوا و دما و بار گرمایی و سرمایی فضاهای کنترل شده ساختمان اینرسی حرارتی ساختمان با استفاده از جرم سطحی مفید ساختمان گروه‌بندی می‌شود. احداث Construction بنا کردن ساختمان بر زمین خالی بازسازی […]