ملاحظات معماری در ساختمان‌های پیش‌ساخته

معماری در ساختمان‌های پیش‌ساخته

قطعات باربر پیش‌ساخته در سازه های پیش‌ساخته قطعات باربر ممکن است بارهای سقف یا کف را تحمل کنند و می‌توانند به‌صورت افقی و یا عمودی اجرا شوند. در حالت افقی که به‌صورت تیر استفاده می‌شود باید توجه کافی به طراحی برای ترک‌خوردگی و مقاومت در برابر تمامی حالت‌های بارگذاری شود. در حالت عمودی به علت […]

ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته

ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته

تولید اجزای ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته تمامی اجزای سازه‌ای و بعضاً اجزای غیرسازه‌ای ساختمان از قطعات بتن پیش‌ساخته تولید شده در کارخانه تشکیل می‌شوند. قطعات بتن پیش‌ساخته با اتصالات خشک یا تر به یکدیگر متصل می‌شوند. طراحی و اجرای ساختمان‌های بتنی پیش‌ساخته باید مطابق با ضوابط بارگذاری و طراحی اجزاء بتنی مطابق ضوابط مباحث ششم و […]

منظور واژه‌ی بهره ­وری پروژه ساختمان

مدیریت بهره وری

جامع‌ترین و کامل‌ترین تعریف به حداکثر رساندن استفاده از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان و مکان باهدف کاهش هزینه‌های تولید و به دنبال آن، افزایش سوددهی، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش و در نهایت، بهبود استانداردهای زندگی و ارتقاء سطح رفاه جامعه پروژه عمرانی طرح عمرانی […]