معماری های – تک در ایران – پارت دوم

معماری های - تک

بررسی نمود های – تک در ایران در دهه‌های گذشته در ایران، تلاش‌هایی جهت پیروی از سبک های – تک صورت‌گرفته است. این پیروی از ظاهر ساختمان‌هایی که سعی کرده‌اند بر اساس دستاوردهای این سبک طراحی و ساخته شوند قابل‌فهم است. هرچند شاید طراحان این بناها قصدی برای پیروی از این سبک نداشته‌اند، ولی مشابهت […]