بهره‌وری از مصالح نوین در پروژه های عمرانی و ساختمانی پارت اول

مصالح نوین ساختمانی

پیچیدگی پروژه ‌ها برحسب زمان تحویل، هزینه و تنوع شرکت‌های ساختمان‌ سازی معمولاً پروژه ‌های ساخت‌وساز متعددی را به طور هم‌زمان اجرا می‌کنند که این پروژه‌ها برحسب میزان پیچیدگی، مدت تحویل، بودجه، تنوع کارها و تعداد پیمان کاران متفاوت هستند.  هزینه‌های ساختمانی معمولاً به موازات قیمت مواد و مصالح و مزد کارگر حرکت می‌کند. عملاً […]