بررسی دکوراسیون مدرن و مدرنیته

دکوراسیون مدرن و مدرنیته

برای درک بهتر سبک مدرن بهتر است اول به سراغ معنی کلمه مدرن و مدرنیته برویم و سپس معیاری برای بررسی سبک مدرن پیدا کنیم. مدرن در واژگان فارسی به معنای تازه باب شده و جدید است پس هرچه را که تازه مد شده باشد می‌توان مدرن نامید اما چه معیاری برای این تازه باب […]