سپتامبر 12, 2020
نگاهی به تزیینات آجری بقعه تاریخی پیربکران

نگاهی به تزیینات آجری بقعه تاریخی پیربکران

وجه تمایز سازه پیربکران با دیگر بناها در این گفتار ابتدا به‌طور مختصر بقعه‌ی پیربکران معرفی و سپس توضیحاتی در مورد تزیینات آجری داده‌شده که به […]
آگوست 28, 2020
نقش‌مایه‌های تزیینی آجری در خانه‌های قدیمی یزد قسمت دوم

نقش‌مایه‌های تزیینی آجری در خانه‌های قدیمی یزد قسمت دوم

موارد و نحوه کاربرد آجر در خانه‌های قدیمی یزد: حتی یک بررسی ساده در خانه‌های قدیمی پزد به‌طورقطع می‌توان پنج مکان عمده که در آنها آجر […]
آگوست 3, 2020
آجر در ارگ بم کرمان

پیدایش آجر و درهم آمیختگی آن با معماری ایرانی

آجر و معماری کهن ایران به‌کاربردن مستمر و گسترده آجر در معماری ایران، موجب گردید تا مدول معماری ایرانی چه از نظر تناسب‌ها چه از نظر […]