جولای 6, 2020
آجر خشتي

دلیل انتخاب آجر یا آجر خشتی برای ساختمان سازی

آجر خشتی به دلیل دوام زیاد در طی هزاران سال برای ساختن سازه های بی شماری مورد استفاده قرار گرفته اند. دلیل تبدیل آجر به چنین […]