می 16, 2020
سیمان

سیمان (cement)

 جهت تشکیل اجسام مستحکم و یکدست نیاز به ماده ای چسبنده میباشد که این ذرات را به هم متصل کرده و در کنار یکدیگر به خوبی […]
می 13, 2020
تعداد آجرسفال

ساختارهای سفال عایق حرارتی

علی رغم به سر رسیدن انبوه سازی مسکن در کشورهای صنعتی پیشرفته، لزوم افزایش سرعت عمل در صرفه جویی در زمان اجرا، به علت از بالا […]
می 10, 2020
سازه های آجری

انرژی خورشیدی در بهینه سازی عایق کاری ساختمان

همانطور که قبلا ذکر شد، ظرفیت حرارتی عایق کاری دیوارهای خارجی می تواند به روش های مختلف، در تأخیر زمان تغییرات و نوسانات دمای خارج از […]
می 9, 2020
آجرنما

انواع دیوارهای ساختمان از نظر عملکرد مصالح

بهترین نوع دیوار ساختمان کدام است؟ با توجه به بروز شدن تکنولوژی و بازنگری های فنی ، مهندسان سازه های ساختمانی بر این باوراند که مهمترین […]
آوریل 12, 2020
آجرسه گل

آجر سه گل

آجر سه گل چیست؟ دلیل نام گذاری آجر سه گل به دلیل وجود ۳ عدد سوراخ بر روی این آجر میباشد ، وجود این سوراخ ها […]
ژانویه 5, 2020
آجر سفال محصولات

آجر سفال

آجر سفال بخشی از مصالح ساختمانی است. از گذشته دور انسانها برای ساخت دیوار منازل و ساختمان های خود از آن استفاده مینمودند. نسبت به نیاز امروزه سبک ساخت ساختمان های نسل جدید به جهت تیغه چینی و دیوارکشی تولید میگردد آجر سفال اصفهان.