آگوست 3, 2020
آجر لعاب‌دار

باستان‌شناسی آجر لعاب‌دار چند رنگ غرب ایران بخش چهارم

تاریخ‌گذاری نسبی آجر های لعاب‌دار به صورت خلاصه از نظر نشانه‌شناسی مجموعه تزیینات این آجر های لعاب‌دار شامل عناصری است که در دوره درگیری‌های آشوری اورارتوی […]