سپتامبر 17, 2020
آرامگاه ابو علی سینا

روش هایی برای معماری با الهام از طبیعت

نسبت معماری با طبیعت  ۱) معماری در نقطه ای از بستر طبیعت جایگزین می شود و با آن پیوند می باید، معمار با جهانی از داده […]
جولای 22, 2020
آجر کاری مقبره

چگونگی‌های شکل‌گیری مقبره ها و معماری ایرانی

آجر در معماری ایرانی و ساخته مقبره ها در سازه یک بنا بنای آجری از یک‌سو جنبه‌های فیزیکی آجر مانند فرازها و برآورد نیروها را باید […]