سپتامبر 14, 2020
تجهیزات مرحله آرماتوربندی با میلگرد

تجهیزات مرحله آرماتوربندی با میلگرد

میز خم کردن میلگرد با توجه به سنگین بودن کار خم میلگرد ها که همراه با اعمال فشار در جهات مختلف است، لازم است از میز […]
آگوست 29, 2020
آرماتور بندی ساختمان

موارد مصرف آرماتور بندی

مقاومت فشاری بتن و ارتباط آن با آرماتور بتن بعنوان یکی از مصالح پر مصرف در صنعت ساختمان، از مقاومت فشاری قابل قبولی برخوردار است، بطوریکه […]