ژوئن 13, 2020
آپارتمان لوکس

انواع آپارتمان

در ساختمانهای چند طبقه، آپارتمان ها به صورتهای مختلف با ترکیب متصل، منفصل، خوشه ای و شعاعی قرار میگیرند. آپارتمانها در این ساختمانها دارای گونه های […]