آگوست 22, 2020
فضاهای بهداشتی

الزامات کلی فضاهای بهداشتی

لزوم وجود فضای بهداشتی در تمام تصرف‌ها بسته به نوع و بار تصرف، باید فضاهای بهداشتی به تعداد کافی تأمین شود. در ساختمان‌های مورداستفاده عموم و […]