جولای 28, 2020
خاچکار صلیب قبر

پیشینه خاچکار و صلیب

خاچکار سنگی، صلیب‌های سنگی برای بسیاری از مسیحیان و غیر مسیحیان شاید مهم باشد که ریشه‌های صلیب، این نماد مشهور کیش و آیین مسیحیت، از کجا […]