آگوست 30, 2020
رابطه فرهنگ و معماری

رابطه فرهنگ و معماری (با بررسی موزه هنرهای معاصر تهران)

نیاز به توجه به معماری سنتی تحولات قرن حاضر، موجب دگرگونی‌ها و تغییراتی در بین برخی جلوه‌های زندگی و فرهنگ جامعه ایرانی و کم‌توجهی به معماری […]
آگوست 27, 2020
فضای جدید تئاتر نصر ۴

فضای جدید ساختمان تئاتر نصر پارت چهارم

روند بازسازی و اولویت بندی فعالیت در تئاتر نصر فروردین ماه و در شروع سال جدید، یک فضای تحقیق در حوزه تئاتر تحویل داده می شود […]