سپتامبر 22, 2020
نور در عرفان و تصوف اسلامی

نور در عرفان و تصوف اسلامی

بررسی جایگاه نور ازنظر عرفان و حکمت سهروردی یکی از استادان برجسته تصوف، نظریه‌ای با عنوان اشراقی مطرح و بیان می‌کند. منشأ همه موجودات و تمام […]
سپتامبر 20, 2020
قلعه ضحاک دوره اشکانیان

هندسه کاربردی در تزئینات آثار معماری ایران قبل از اسلام

تاریخچه کاربرد هندسه و ریاضیات در معماری قبل از اسلام نیازهای مرتبط با زندگی اجتماعی، در شرق باستان، سهم عمده‌ای در تکوین و تکامل دانش‌های ریاضی […]
سپتامبر 11, 2020
تبیین مفاهیم معماری سلجوقی

تبیین مفاهیم طراحی و تزئینات هندسی معماری سلجوقی

ابعاد مختلف طراحی و مفاهیم تزئینات هندسی آجرکاری سلجوقی موضوع اصلی پژوهش حاضر است، ابتدا مفاهیم و ارزش‌های ساختاری زیبایی‌شناسی نقوش موردبررسی قرارگرفته و سپس به […]
آگوست 17, 2020
حفاظت از ارزش های معماری اسلامی

تلفیق هنر معماری و حفاظت از ارزش های اسلامی ایرانی

پاسداری از ارزش های اسلامی و تناقض با ساختمان‌های جدید به منظور دستیابی به هویتی منسجم در ساختمان‌ها و محیط زندگی بر پایه ارزش های اسلامی […]
آگوست 8, 2020
الگ گرابار

الگ گرابار، و هنر و معماری اسلامی

سبک هنر و معماری اسلامی بی تردید در میان تمام سبک ­های هنری و معماری قرون وسطی، هنر اسلامی از همه ظریفتر، استادانه تر، پیچیده تر […]
جولای 25, 2020
ارگ بم نمونه مشهود از سبک معماری ایرانی قبل از اسلام

معماری ایرانی قبل از اسلام

پیدایش یک سبک معماری بی‌شک متولد شدن هر پدیده‌ای در طول تاریخ به‌صورت ناگهانی نبوده و با برنامه‌ریزی و روند خاصی به انجام پیوسته است، برای […]