آگوست 19, 2020
مدرسه صالحیه مشهور به نواب

مدرسه نواب پس از بازسازی

مدرسه صالحیه، مشهور به نواب در شهر مقدس مشهد به واسطه وجود مرقد امام هشتم شیعیان حضرت رضا مدارس علمیه متعدد و مهمی احداث و موقوفات […]