آگوست 17, 2020
حفاظت از ارزش های معماری اسلامی

تلفیق هنر معماری و حفاظت از ارزش های اسلامی ایرانی

پاسداری از ارزش های اسلامی و تناقض با ساختمان‌های جدید به منظور دستیابی به هویتی منسجم در ساختمان‌ها و محیط زندگی بر پایه ارزش های اسلامی […]
آگوست 11, 2020
کلیات پدافند غیرعامل

کلیات پدافند غیرعامل

تعریف پدافند غیرعامل پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که به‌کارگیری آنها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، ارتقاء. پایداری ملی، تداوم فعالیت‌های ضروری و […]