می 9, 2020
آجرنما

انواع دیوارهای ساختمان از نظر عملکرد مصالح

بهترین نوع دیوار ساختمان کدام است؟ با توجه به بروز شدن تکنولوژی و بازنگری های فنی ، مهندسان سازه های ساختمانی بر این باوراند که مهمترین […]
مارس 28, 2020

مزایا و معایب بلوک سفالی

معایب و مزایا بلوک سفالی در نظر داریم که در این مطلب به صورت مختصر مزایا و معایب بلوک سفال را مورد تحلیل قراردهیم به این […]
مارس 26, 2020
آجر سفال عایق 15

بررسی و شرح روند تولید آجر سفال

در این مقاله بررسی و شرح روند تولید آجر سفال را مورد بررسی قرار میدهیم و نکات مربوط به آجر سفال های مرغوب و درجه کیفی […]