آگوست 28, 2020
نقش‌مایه‌های تزیینی آجری در خانه‌های قدیمی یزد قسمت دوم

نقش‌مایه‌های تزیینی آجری در خانه‌های قدیمی یزد قسمت دوم

موارد و نحوه کاربرد آجر در خانه‌های قدیمی یزد: حتی یک بررسی ساده در خانه‌های قدیمی پزد به‌طورقطع می‌توان پنج مکان عمده که در آنها آجر […]
آگوست 18, 2020
تعاریف فضاهای اقامت پارت اول

تعاریف فضاهای اقامت پارت اول

الزامات کلی فضاهای اقامت سطوح زیربنا، ابعاد و ارتفاع داخلی، نورگیری و تهویه در فضاهای اقامت نباید از مقادیر مشخص شده در این مقررات کمتر باشد. […]
آگوست 16, 2020
تعاریف و الزامات عمومی ساختمان

تعاریف و الزامات فضای عمومی ساختمان قسمت دوم

فضای آبدارخانه  فضایی مشابه آشپزخانه که تنها به امکانات و لوازم آماده‌سازی و تهیه خوراک سرد و نوشیدنی‌ها تجهیز می‌شود و در آن لوازم پخت‌وپز نصب […]