سپتامبر 10, 2020
بارهای وارد بر قالب بتن ریزی

بارهای وارد بر قالب بتن ریزی

در طراحی قالب، بارهای مختلفی که می‌تواند بر قالب وارد شود، در نظر گرفته می‌شود: بار مرده بار زنده وزن بتن و آرماتورها فشار جانبی ناشی […]
سپتامبر 8, 2020
معماری و بارهای وارده

ملاحظات معماری ساختمان و بارهای وارده

پلان ساختمان باید تاحدامکان به شکل ساده و متقارن در دو امتداد عمود بر هم و بدون پیش‌آمدگی و پس رفتگی زیاد باشد و از ایجاد […]
سپتامبر 3, 2020
بار برف و بررسی میزان باربری سقف سازه

بار برف و بررسی میزان باربری سقف سازه

تعریف بار برف  بنا به تعریف، وزن لایه برف است که بر اساس آمار موجود در منطقه احتمال تجاوز از آن در سال کمتر از ۲ […]
سپتامبر 1, 2020
بار های زنده در ساختمان

بار های زنده در ساختمان پارت اول

تعریف با رهای زنده از بار های غیر دائمی که در حین استفاده و بهره برداری از ساختمان به آن وارد می شوند. این بارها شامل […]
سپتامبر 1, 2020
بارهای مرده در ساختمان

بار های مرده در ساختمان ها

تعریف  بار مرده بارهای مرده عبارتند از وزن اجزای دائمی ساختمانها مانند: تیرها، ستونها، کف ها، دیوارها، بام ها، راه پله و تیغه ها. وزن تأسیسات […]
آگوست 13, 2020
بارهای ناشی از انفجار

بارهای ناشی از انفجار شیمیای و انواع آن

نوع بارهای وارد بر سازه ناشی از انفجار که در این مبحث بررسی می گردد از نوع فشار امواج مستقیم و فشار امواج بازتاب می باشد. […]