آگوست 26, 2020
آجرهای منقوش عصر آهن پایانی ماد رقی تیغ مادی

آجرهای منقوش عصر آهن پایانی

عصر آهن پایانی ماد شرقی “تیغ مادی” دیگر چندی پیش‌ازاین در مقاله‌ای با نام تیغ مادی در نیام جنگاوران سیلکت مربوط به اواخر عصر آهن کوشیده‌ایم […]
آگوست 12, 2020
کنترل‌کننده‌های نور معماری باستانی

کنترل‌ کننده‌های نور معماری باستانی بخش دوم

در ادامه نور گیرها شیاک : پنجره‌های مشبک تعادلی بین نور خارج و داخل ایجاد می‌کند، تعادلی که وقتی از داخل نگاه شود جلوی نور شدید […]
آگوست 12, 2020
کنترل‌کننده‌های نور معماری باستانی

کنترل ‌کننده‌های نور معماری باستانی بخش اول

رواق:  فضایی است مشتمل بر سقف و ستون که حداقل در یک طرف مسدود باشد و انسان را از تماس با بارش و تابش نور آفتاب […]