سپتامبر 2, 2020
بار های زنده در ساختمان

بار های زنده در ساختمان پارت دوم

نامناسب‌ترین وضع بارگذاری  در تیرهای یکسره و در قاب‌های نامعین در مواردی که بار زنده بیشتر از ۵۰۰ دکانیوتن بر مترمربع و یا بیشتر از یک […]
آگوست 27, 2020
حفاظ ها جان پناه ها و میله های دستگرد

حفاظ ها، جان پناه ها و میله های دستگرد

حفاظ و جان پناه هرجا که نصب جان پناه یا حفاظ و دست انداز الزامی اعلام شده باشد، باید در انطباق با مقررات زیر اجرا شود: […]