سپتامبر 13, 2020
مواد افزودنی مورداستفاده در بتن و بتن‌آرمه

مواد افزودنی مورداستفاده در بتن و بتن‌آرمه

چاشنی‌های بتن  مواد افزودنی یا چاشنی‌های بتن موادی هستند که غیر از مواد اصلی (سیمان، آب و مصالح سنگی)، در حین اختلاط به بتن یا ملات […]
سپتامبر 10, 2020
سنگ‌دانه یا مصالح سنگی

سنگ‌دانه یا مصالح سنگی

سنگ‌دانه‌های بزرگ‌تر از ۴٫۷۵ میلیمتر (بعد چشمه‌های الک نمره ۴) را سنگ‌دانه درشت یا شن و سنگ‌دانه‌های ریزتر از ۴٫۷۵ میلیمتر را سنگ‌دانه ریز یا ماسه […]
آگوست 27, 2020
بتن آرمه و مضایای استفاده

بتن آرمه و مضایای استفاده از آن

بتن پر مصرف ترین و کاربردی ترین مصالح بکار رفته در سازهای امروزی بتن بعنوان یکی از پرمصرف ترین مصالح مصرفی در صنعت ساختمان بعنوان ترکیبی […]
جولای 18, 2020
بتن آرمه

ضوابط آیین نامه بتن آرمه و مقررات ملی

ضوابط آیین نامه بتن و مقررات ملی سنگدانه های مصرفی در بتن آرمه بایستی با مشخصات سنگدانه های بتن” مطابقت داشته باشد.  بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه […]
جولای 15, 2020
بتن چیست

بتن آرمه

بتن بعنوان یکی از پرمصرف ترین مصالح مصرفی در صنعت ساختمان بعنوان ترکیبی از نسبت های معین آب، سیمان، شن و ماسه شناخته می شود. امروزه […]