سپتامبر 3, 2020
بار برف و بررسی میزان باربری سقف سازه

بار برف و بررسی میزان باربری سقف سازه

تعریف بار برف  بنا به تعریف، وزن لایه برف است که بر اساس آمار موجود در منطقه احتمال تجاوز از آن در سال کمتر از ۲ […]
سپتامبر 1, 2020
بار های زنده در ساختمان

بار های زنده در ساختمان پارت اول

تعریف با رهای زنده از بار های غیر دائمی که در حین استفاده و بهره برداری از ساختمان به آن وارد می شوند. این بارها شامل […]