آگوست 13, 2020
Shelter building پناهگاه ساختمان

پناهگاه ، تعاریف و انواع آن بخش اول

تعریف به مکان اسکان موقتی اطلاق می گردد که در مقابل تهدیدات متعارف (بمباران غیر مستقیم)، نسبت به ساختمان های معمولی از ایمنی و پایداری به […]