ژوئن 21, 2020
تیغه 10 و تیغه 15

بررسی عملکرد حرارتی سیستم , بلوکهای نوین

در صورت استفاده از بلوک سفالی برای ساخت دیوار، دو رویکرد می تواند مطرح باشد. رویکرد اول بهره جستن از بلوک های متداول و تکمیل آن […]