آگوست 3, 2020
تکامل آجر در معماری ایرانی

چگونگی‌های شکل‌گیری و تکامل آجر در معماری ایرانی

خواص آجر از یک سو جنبه‌های فیزیکی آجر مانند فشارها و برآورد نیروها را باید در نظر گرفت قابلیت تحمل نیروی فشاری آجر بسیار بیشتر از […]